Ontwikkeling lichamelijk

Ontwikkeling lichamelijk

Lichamelijke ontwikkeling van kinderen wordt onderverdeeld in de grove en fijne motoriek en het ontwikkelen van de zintuigen. Onder grove motoriek wordt verstaan de samenhang en bewegingen van de armen, benen en het romp zoals steunen, zitten, rollen, gooien, lopen, buigen, springen, enz.   Om de ontwikkeling van deze motoriek te stimuleren/bevorderen worden er dansspelen en bewegingsspelen door de leidsters met de kinderen uitgevoerd. Zo zijn er lichamelijke oefeningen (op de plek en door de ruimte bewegen, met voorwerpen bewegen, stoelendans. Daarnaast dansen de kinderen (ervaren en beoefenen van maat en ritme) vrij op muziek dat dagelijks wordt gespeeld.
Taalontwikkeling

Taalontwikkeling

Op de BSO wordt er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de taal bij de kinderen. De voertaal op De Lolifantjes is Nederlands. De leidster praat, leest en vertelt veel. Ze drukt zich exact uit, en brengt geduld en respect op voor de behoeften van de kinderen. Zij bekijkt het kind en is attent op de gevoelige periode waarin deze verkeerd. In onze kinderdagverblijf bieden wij VVE aan om de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen.
Cognitieve ontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling

Volgens Montessori heeft ‘ieder kind zijn eigen ontwikkelingstempo’. De kern van de methode is het contact met een stimulerende omgeving. Volgens Montessori ontwikkelt de intelligentie zich door de “senso- motorische“ ervaring, door op jonge leeftijd oefeningen te doen waarmee alle zintuigen worden ontwikkeld en door oefeningen van de oog- handcoördinatie scherpen volgens Montessori kinderen hun geest (intelligentie). Een goed ontwikkelde waarneming helpt het kind bij het opnemen en leren kennen van de buitenwereld. Door met veel verschillende materialen te werken en alle zintuigen te stimuleren, wordt het leren aangemoedigd. Een kind leert eerst van concrete materialen en door te doen.
Creatieve ontwikkeling

Creatieve ontwikkeling

Een leidster brengt vooraf aan het spel ordening aan in de ruimte. Spelen is zeer belangrijk voor een kind. Door middel van spel bepalen kinderen zelf de situaties en geven ze het zelf vorm zoals zij dat willen. Elk kind is uniek. Sommige kinderen weten echter niet wat ze met een werkje moeten doen of pakken niet zelf iets. De leidster stimuleert het kind door het kind door tips te geven over welk spel ze kunnen doen. De leidster blijft er even bij en neemt vervolgens afstand als het kind het zelf verder kan.

Ontvang speciale aanbiedingen, exclusieve promoties en nieuws